Nawigacja

SP22

Samorząd Uczniowski

 

Samorząd Uczniowski jest reprezentantem licznego grona uczniów naszej szkoły. Jest organizacją, która ściśle współpracuje z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym. Członkowie Samorządu Uczniowskiego uczestniczą w czynnym życiu Szkoły organizując konkursy, spotkania, uroczystości, apele i dyskoteki.

Samorząd Uczniowski jest także głosem opiniującym i doradczym. Bierze udział w zebraniach Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 22, wyraża swoją opinię na temat Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Rozpatruje skargi i prośby uczniów dzięki czemu uczniowie w szkole czują się bezpiecznie.


Szkoła Podstawowa Nr 22


Opiekun: 

mgr Anna Graczyk

 

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego
2016/2017

przewodnicząca  Oliwia Adamczyk klasa 6c 

wiceprzewodnicząca Sara Bołotow klasa 5a

Rzecznik Praw Uczniów Gabrysia Wasielewska klasa 5d

Marcel Kaniewski klasa 5d

skarbnik Marta Dębska klasa 6a 

Kacper Medycki klasa 6c

Weronika Biesiada klasa 5b

Kacper Pliszczyński klasa 6a 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Janusza Korczaka
    87-800 Włocławek
    ul. Promienna 15
  • (54) 236-31-57
    (54) 236-65-64

    E-mail szkoły: zs9wloclawek@wp.pl

Galeria zdjęć