Nawigacja

eTwinning

eTwinning

Doroczna konferencja eTwinning ‘Turning Inclusion into Action’ – Malta 2017

Turning Inclusion into Action’ – to tytuł niezwykłej konferencji połączonej z rozdaniem europejskich nagród eTwinning 2017. Ten wyjątkowy event zgromadził 650 gości z całej Europy – nauczycieli, przedstawicieli Biur Kontaktowych oraz Ministerstw Edukacji. Wspólnie brali udział w wykładach, warsztatach i ceremonii wręczenia nagród. (ze strony etwinning.pl)

Konferencja była dla mnie wspaniałym, motywującym do dalszej pracy w eTwinningu doświadczeniem. Miałam okazję wymienić opinie z innymi nauczycielami, zapoznać nowych partnerów do przyszłych projektów oraz  spotkać  nauczycielki  z partnerskich  szkół we Francji i Hiszpanii, z którymi współpracowałam w zeszłym oraz  obecnym roku szkolnym.

Uczestniczyłam w następujących warsztatach:

Warsztat I: ‘Inclusive Teaching” prowadzony przez Marinę Screpanti, w którym prowadząca przedstawiła korzyści nauczania włączającego, podawała przykłady technik, które może wykorzystać nauczyciel włączający. W części warsztatowej, pracowałam w grupie nauczycieli nad  stworzeniem ćwiczeń i aktywności do wykorzystania w nauczaniu włączającym, próbowaliśmy wykorzystać narzędzia ICT zaproponowane przez prowadzącą.

Warsztat II : ‘On the Road with Inclusion via eTwinning group “Inclusive Education’ by Marijana Smolcec, gdzie przedstwiony był problem barier wykluczających i szereg rozwiązań  jak je pokonywać. Prowadząca przedstawiła narzędzia ICT do komunikacji i współpracy w grupie, które można wykorzystać w projektach eTwinning. Zapoznaliśmy się z grupą na eTwinning Live „Inclusive Education”, do której zostaliśmy zaproszeni oraz z z projektem „The time project’.

Warsztat III: ‘European Toolkit for Schools for more inclusive education’ prowadziła  Denitsa Gospodinova, która przedstawiła jak wspierać edukację włączającą i przeciwdziałać wczesnemu kończeniu nauki. Zapoznała nas bardzo dokładnie ze stroną internetową Europejski przybornik szkolny i z pięcioma obszarami tematycznymi zawartymi z zestawie materiałów. W części warsztatowej nauczyciele, pracując w grupach, mieli za zadanie odpowiedzieć na szereg pytań do materiałów dostarczonych przez prowadzącą i przedstawić wnioski.

Warsztat IV: ,Introducing the Twinning school’by Anne Gilleran, która zapoznała nas z etapami wnioskowania o miano ‘szkoły eTwinning” i bardzo dokładnie omówiła kryteria oceny wniosków. Dowiedziałam się jak będzie przebiegał w szczegółach proces wnioskowania.  

Wszystkie warsztat były źródłem cennej wiedzy, którą wykorzystam w pracy z moimi uczniami podczas obecnych i  następnych projektów eTwinning oraz w pracy nauczyciela.

Małgorzata Walkusz

        

https://groups.etwinning.net/42604/home

 

W 2 wydaniu kwartalnika 'Europa dla aktywnych' można znaleźć artykuł o zwycięskim projekcie 'National Parks=International Treasure'. Kwartalnik wydawany jest przez

www.eurodesk.pl/sites/eurodesk.pl/files/publication/6948/europa_dla_aktywnych_nr_2_25_2017.pdf#page=15&zoom=auto,-79,765

 

Kolejne wyróżnienia dla projektów eTwinning:

 • Projekt National Parks=International Treasure otrzymał Europejską Odznakę Jakości. Odznaki otrzymały również wszystkie kraje biorące udział w projekcie. W Czechach projekt odniósł kolejny sukces zajmując I miejsce w ogólnokrajowym konkursie, w kategorii wiekowej 16-19 lat.
 • Projekt RadioActive Team otrzymał Krajową i Europejską Odznakę Jakości. We Włoszech został uznany za najlepszy projekt w kategorii  Integracja międzyprzedmiotowa.

          

 

I miejsce dla projektu  National Parks=International Treasure

w ogólnopolskim konkursie „Nasz projekt eTwinning 2017”, w kategorii wiekowej 16-19

2 czerwca delegacja naszej szkoły uczestniczyła w uroczystej gali, na której dowiedzieliśmy się, że projekt National Parks=International Treasure zdobył I miejsce w kategorii wiekowej 16-19 lat.  Projekt był realizowany przez 16 uczniów z klasy IIIb. (Gratulacje!)

Ceremonia odbyła się w niezwykłej scenerii  Teatru Królewskiego – Stara Pomarańczarnia w Muzeum Łazienki Królewskie. Wraz z nauczycielami i uczniami wyróżnionych szkół organizatorzy mieli przyjemność gościć przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej – Panią Minister Marzennę Drab i Pana Rafała Lwa-Starowicza. Ministerstwo Cyfryzacji reprezentował Pan Minister Marek Zagórski i Lider Cyfryzacji Pan Włodzimierz Marciński. W spotkaniu wziął także udział Kurator Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim, Pan Marek Gralik.

Na zakończenie uroczystości dr Stanisław Skórka (Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) zafascynował gości wykładem o projektowaniu informacji, tak aby odbiorcy mogli wykorzystywać je samodzielnie do własnych celów. Rozważania z zakresu architektury informacji zaciekawiły nawet najmłodszych uczestników konferencji.

Po część oficjalnej, organizatorzy zadbali o dostarczenie wielu niezapomnianych atrakcji, począwszy od bardzo wykwintnego lunchu w przepięknych wnętrzach Starej Pomarańczarni, poprzez musical „Piotruś Pan” w teatrze Buffo, aż do wieczornych warsztatów integracyjnych dla młodzieży, na których wszyscy świetnie się bawili. Następnego dnia, przedpołudnie delegacje spędziły na grze miejskiej w Łazienkach Królewskich, która pozwoliła nam poznać szczegółowo ten przepiękny park.  Pobyt w Warszawie zakończyliśmy wspólnym zdjęciem na pamiątkę miłych,  wspólnie spędzonych dni.

 

Odznaka Jakości dla projektu eTwinning realizowaniego przez 16 uczniów z klasy IIIb ( rok szkolny 2016/2017)

National Parks = International Treasure

Odznaka Jakości jest przyznawana wybitnym projektom eTwinning i wskazuje osiągnięcie określonego krajowego i europejskiego standardu. Wyróżnione takimi odznakami projekty są uznawane za przykłady dobrej praktyki, godne do naśladowania przez inne instytucje zarówno w kraju, jak i za granicą.

Słów kilka o projekcie

Nasi partnerzy:

 • Gymnázium Kroměříž, Czechy
 • Colegio Internacional Eurovillas, Madryt, Hiszpania
 • Zakladna skola s materskou skolu, Słowacja
 • IES Banaderos-Cipriano Acosta, Hiszpania

Tematyka projektu związana jest z parkami narodowymi, pięknem przyrody ojczystej i europejskiej oraz ochrony jej.

W pierwszym etapie projektu uczniowie przedstawili siebie uzupełniając profile na Twinspace i  próbowali znaleźć osoby ze wspólnymi zainteresowaniami na forum . Przygotowali prezentacje i filmy o swoich szkołach i miejscowościach, które umieścili na Padlecie. Każda szkolna grupa, przygotowała quiz Kahoot na podstawie zamieszczonych materiałów, dzięki któremu mogliśmy sprawdzić nabytą wiedzę, wspaniale się przy tym bawiąc.

Następnie uczniowie wykonali zadania, które sprawdzały i pogłębiały ich wiedzę na temat  bezpieczeństwa w Internecie i praw autorskich. Jako podsumowanie nabytej wiedzy powstały komiksy oraz Tricider z opiniami uczniów.

Kolejny krok zbliżał uczestników do głównego tematu projektu – parków narodowych.  Szkolne, narodowe grupy zbierały, segregowały i przedstawiały materiały o parkach narodowych w ich krajach, umieszczając prezentacje, mapy i obrazy na Padlecie. Wszyscy uczestnicy wyrazili swoje opinie na temat potrzeby istnienia parków narodowych.

W głównej części projektu prace przebiegały w zespołach  międzynarodowych. Uczniowie zostali podzieleni na 8 grup ekspertów i  mieli za zadanie ‘zbudować’ wspólny międzynarodowy park, który został nazwany ‘Treasure International Park’. Pierwszy etap polegał na stawaniu się ekspertami, tak więc uczniowie poszerzali zakres słownictwa w swojej dziedzinie, tworząc międzynarodowy słowniczek, tworzyli logo zespołu oraz zapoznawali się dziedziną, tworząc mapy mentalne w programie Mindmeister. Następnie tworzyli wspólne prezentacje na Google slides, które zostały zaprezentowane za pomocą e-książeczek w programie Issuu. Uczniowie dyskutowali  nad zasadami zachowania w parku i tworzyli  infografiki a także wspólnie pisali treść radiowej reklamy parku z wykorzystaniem Google doc i nagrywali ją.

W końcowym etapie projektu tworzyli quizy i gry na podstawie całości materiałów naszego projektu, tworząc zasoby edukacyjne dla innych nauczycieli i uczniów nie będących uczestnikami projektu.

       

Rok szkolny 2014/2015

Krajową i Europejską Odznakę Jakości otrzymał projekt:

Greener eTwinners for a Greener Future (Czechy, Hiszpania, Słowacja, Polska) koordynator: Małgorzata Walkusz, współpraca: Joanna Drążek

Europejska Konferencja eTwinning 2014 - Rzym

Ponad 500 nauczycieli z całej Europy zgłębiało, w jaki sposób eTwinning otwiera EDUKACJĘ poprzez innowacyjne nauczanie i uczenie się podczas dorocznej Konferencji w Rzymie w dniach 27-29 listopada 2014 r.

Temat tegorocznej Konferencji eTwinning to „Otwieranie edukacji”, w najszerszym znaczeniu tego hasła. Mowę powitalną wygłosiła włoska minister edukacji Stefania Giannini i przedstawiciel Komisji Europejskiej. Wykład inauguracyjny „Elastyczna edukacja” wygłosił Lord David Puttnam – wykład dotyczył  systemów edukacji w obliczu potrójnego zagrożenia: „zmianami klimatycznymi” – cyfrowymi, ekologicznymi i gospodarczymi.

Gimnajzum nr 3 im Polskich Noblistów reprezentowała koordynatorka projektów eTwinning Małgorzata Walkusz.

‘Konferencja była dla mnie wspaniałym, motywującym do dalszej pracy w eTwinningu doświadczeniem. Miałam okazję wymienić opinie z innymi nauczycielami, zapoznać nowych partnerów do przyszłych projektów oraz  spotkać nauczyciela z partnerskiej szkoły z przeprowadzonego w ubiegłym roku projektu. Uczestniczyłam w kilku warsztatach, a wszystkie one były źródłem cennej wiedzy, którą wykorzystam w pracy z moimi uczniami podczas następnych projektów. ‘ 

Małgorzata Walkusz

Słów kilka o zwycięskim projekcie WALK OF FAME- Idols and Heroes of Teenagers,

laureacie  konkursu „Nasz projekt eTwinning 2014- X edycja” -  II miejsce w konkursie tematycznym „Świadomy użytkownik Internetu”

 

Projekt był realizowany przez 16 uczniów z klasy Ic we współpracy ze szkołami z Hiszpanii, Grecji, Czech oraz Tunezji.

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby uczniów, którzy bardzo często wykonują prezentacje multimedialne korzystając z Internetu jako jedynego źródła wiedzy, ale nie zawsze dają sobie radę z planowaniem, wyszukiwaniem, segregowaniem i krytycznym odbiorem  informacji znalezionych w Internecie. Duży problem stanowi również brak poszanowania prawa autorskiego, młodzież nie zdaje sobie sprawy, że większość treści, które znajdują się w sieci to chronione prawem autorskim utwory. Powyższe problemy i ich skala stały się inspiracją do powstania tego projektu.

Tematyka projektu dotyczyła idoli i bohaterów nastolatków i przyniosła wszystkim uczestnikom wiele radości i satysfakcji. Poznanie partnerskich szkół nastąpiło dzięki forum „znajdź etwinnerów”. Projekt został założony pomiędzy Polską a Grecją, a jednocześnie partnerami zostały szkoły z Czech, Hiszpanii oraz Tunezji i w takim gronie przystąpiliśmy do naszej międzynarodowej przygody. 

W pierwszym etapie projektu wszyscy uczniowie przedstawili się umieszczając wpisy na forum i tworząc mówiące awatary Voki. Grupy przygotowały krótkie prezentacje o swoich szkołach, wykonały zdjęcia grup szkolnych, szkół i miejsc gdzie mieszkają tworząc bogate galerie zdjęć.  Ze względu na fakt, że jednym z głównych celów projektu było uwrażliwienie młodzieży na prawo autorskie i bezpieczeństwo w Internecie w różnych fazach projektu uczniowie wykonywali zadania dotyczące bezpieczeństwa w sieci, co było celowym zabiegiem ciągłego przypominania o zachowaniu w sieci, nabywaniu i utrwalaniu dobrych nawyków.

Kolejny etap projektu to podział na grupy szkolne i międzynarodowe w pięciu kategoriach reprezentujących idoli i bohaterów: grupa1 muzycy/zespoły, grupa 2 sportowcy, grupa 3 aktorzy/aktorki, grupa 4 postacie z książek/filmów, grupa 5 znani ludzie z przeszłości. Podziału dokonano najpierw z zespołach szkolnych, a następnie połączono grupy szkolne z każdej kategorii w grupy międzynarodowe.

Trzeci etap to praca w grupach szkolnych i międzynarodowych, zbieranie materiałów, dobieranie ich od potrzeb prezentacji oraz tworzenie samych prezentacji. Część projektu, w której uczniowie mogli wykazać się dużą autonomią, kreatywnością i umiejętnością współpracy. Każda grupa szkolna musiała wybrać 3 dowolnych idoli i wykonać 3 prezentacje w różnych programach, warunkiem było, że  bohaterowie muszą pochodzić z kraju danej grupy, w ramach promowania kultury własnego kraju. Uczniowie poznali nowe programy np. Pearltrees , Glogster, Prezi, którymi bardzo szybko zaczęli się sprawnie posługiwać, cieszył ich fakt, że tak łatwo mogą tworzyć wspólne produkty z rówieśnikami z 4 innych krajów.

Ostatni etap zebrał wszystkie grupy międzynarodowe  przy współtworzeniu  produktu  końcowego za pomocą programu Popplet.  Wspólny produkt jest zestawem wszystkich stworzonych prezentacji w postaci stron www. Dużo entuzjazmu wywołały ostatnie zadania projektu, które polegały na oglądaniu i komentowaniu ulubionych prezentacji oraz głosowaniu na najlepszą w każdej kategorii. Uczniowie z dużym zapałem przystąpili również do ankiety ewaluacyjnej, podsumowującej wspólną kilkumiesięczną pracę i proponując tematykę następnych projektów eTwinning, które chcą realizować w nowym roku szkolnym.

Cieszę się, że poprzez komunikację z rówieśnikami z innych krajów mogę motywować naszych uczniów do nauki języka angielskiego, budować u nich postawy ciekawości i otwartości na inne kultury oraz przygotować ich do pracy w międzynarodowych grupach w przyszłości.

 

Koordynatorka projektu

Małgorzata Walkusz

Kolejny sukces Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów we Włocławku w programie eTwinning

6 czerwca 2014r. w Warszawie odbyła się Ogólnopolska konferencja programu eTwinning z ceremonią wręczenia nagród w konkursie „Nasz projekt eTwinning 2014- X edycja”.  Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów zajęło II miejsce w konkursie tematycznym „Świadomy użytkownik Internetu” za projekt WALK OF FAME – Idols and Heroes of Teenagers.

Ceremonia wręczenia nagród w X jubileuszowej edycji konkursu „Nasz projekt eTwinning” odbyła się w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Na uroczystości goszczono Pana Krzysztofa Króla – Doradcę Prezydenta RP ds. społeczeństwa informacyjnego z Kancelarii Prezydenta RP, Panią Ewę Dudek – Podsekretarz Stanu w MEN, Przewodniczącą Rady FRSE, przedstawicieli Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji: Pana Tomasza Napiórkowskiego z Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Panią Annę Bramską, Panią Ewę Masny – Wiceprzewodniczącą Rady Miasta Stołecznego, jurorów konkursów eTwinning, ekspertów, ambasadorów i trenerów programu, przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych i instytucji oświatowych, a także naszych sponsorów: przedstawicieli Image Recording Solutions Sp. z o.o.

Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Pan Mirosław Marczewski, powitał znamienitych Gości, a następnie podkreślił wyjątkowe osiągnięcia Programu eTwinning w Polsce: liczną społeczność nauczycieli zarejestrowanych w Programie, zdobywanie wielu nagród w konkursach europejskich i ogólnopolskich. Przypomniał, że eTwinning pozwala na podnoszenie kompetencji kluczowych, zwiększa umiejętności komunikowania się w języku obcym, uczy pracy w grupie, a nauczycielom zapewnia ciągłe doskonalenie zawodowe.

Pan Krzysztof Król – Doradca Prezydenta RP ds. społeczeństwa informacyjnego z Kancelarii Prezydenta RP pogratulował laureatom konkursu sukcesu i życzył kolejnych wspaniałych działań z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Pan Tomasz Napiórkowski z Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, wspomniał, że już od kilku lat obserwuje rozwój Programu eTwinning w Polsce i przygląda się kolejnym projektom eTwinning zgłaszanym do konkursu i z radością stwierdza, że są one coraz lepsze. Zachęcał uczniów do zainteresowania się kodowaniem, które w znakomity sposób uczy logicznego myślenia.

Komisja konkursu dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i konkursu „Świadomy użytkownik Internetu” pracowała w składzie: Dr Sławomir Wronka – Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Przewodniczący Komisji; Dr Leszek Rudak – Uniwersytet Warszawski i Dr Nikodem Kuźnik – Politechnika Śląska. Natomiast Komisja konkursowa „Nasz projekt eTwinning – X edycja 2013” i konkursu specjalnego pracowała w składzie: Dr Elżbieta Gajek – ekspert eTwinning, Uniwersytet Warszawski, przewodnicząca Komisji Konkursowej; Iwona Moczydłowska – Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ekspert eTwinning; Ewa Wiśniewska – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Rok szkolny 2013/2014

W tym roku szkolnym dwa projekty eTwinning zostały wyróżnione. Krajową i Europejską Odznakę Jakości otrzymał projekt:

 • WALK OF FAME- Idols and Heroes of Teenagers (Hiszpania, Tunezja, Czechy, Grecja), Koordynator: Małgorzata Walkusz

Krajową Odznakę Jakości otrzymał:

 • PRACTICE MAKES PERFECT- eTwinning during English lessons ( Łotwa, Polska), koordynator: Małgorzata Wakusz

Seminarium kontaktowe eTwinning Plus

W dniach 26-29.09 2013r. w Krakowie odbyło się Seminarium Kontaktowe eTwinnning Plus. W seminarium wzięli udział doświadczeni w programie eTwinning nauczyciele z krajów europejskich oraz nauczyciele z eTwinning Plus – Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii, Tunezji i Ukrainy.

Gimnajzum nr 3 im. Polskich Noblistów reprezentowała nauczycielka języka angielskiego z kilkuletnim doświadczeniem w programie eTwinning, Małgorzata Walkusz. Seminarium było okazją do poznania nauczycieli z wielu krajów, wymiany doświadczeń zawodowych i założenia nowych projektów eTwinning.

Rok szkolny 2012/2013

Krajowa Odznaka Jakości dla projektu eTwinning  Ecological Footprint (Turcja, Holandia, Polska) , koordynatar:  M.Walkusz

Międzynarodowa Konferencja eTwinning w Lizbonie

Pani Małgorzata Walkusz, koordynator zwycięskiego projektu TEENS 4 TEENS, reprezentowała Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów na konferencji eTwinning w Lizbonie

W Lizbonie w dniach 14-16 marca 2013 r. odbyła się uroczysta konferencja eTwinning połączona z zakończeniem konkursu europejskiego. Doroczne spotkanie ponad 400 nauczycieli z całej Europy było radosnym, wręcz entuzjastycznym wydarzeniem. Toczyły się rozmowy, wymiana doświadczeń, planowanie kolejnych projektów, podpatrywanie jakie działania projektowe prowadzili laureaci konkursu o Nagrodę europejską. To w fantastyczny sposób motywuje nauczycieli do dalszej pracy, jest źródłem tajemniczej energii, dzięki której powstają kolejne, wspaniałe projekty.

Komisarz UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży Pani Androulla Vassiliou przygotowała nagranie wideo na powitanie skierowane do uczestników konferencji, a Minister Edukacji i Nauki Portugalii Pan João Casanova uroczyście otworzył spotkanie. Uczniowie z Michael Giacometti School w Lizbonie stworzyli zespół perkusyjny, który wykorzystując kije, wiaderka po farbie i blaszane pudełka wystąpił przed audytorium. 

Wykład inaugarycyjny profesora Bob Fryer pt. “Learning Citizenship for the 21st Century” nawiązujący do Europejskiego Roku Obywateli 2013 jest znakomitą inspiracją do wychowania w duchu obywatelskim we wszystkich szkołach w całej Europie i w świecie.

                                     

Rok szkolny 2011/2012

W tym roku szkolnym realizowaliśmy trzy projekty eTwinning z czego dwa otrzymały wyróżnienia: Krajowe i Europejskie Odznaki Jakości.

 • Actions speak louder than words – English proverbs in use (Grecja i Rumunia) koordynator: Małgorzata Walkusz
 • National Parks=International Treasure (Francja, Rumunia, Polska), koordynator: Małgorzata Walkusz

                                                                                           

Słów kilka o zwycięskim projekcie TEENS 4 TEENS

Szkoły partnerskie:

 • Realschule Wedemark, Niemcy, koordynator: Cornelia Müller
 • Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów, Polska, koordynator: Małgorzata Walkusz

Inspiracją do stworzenia projektu TEENS 4 TEENS  były moje własne doświadczenia w pracy z młodzieżą gimnazjalną, dla której atrakcyjna tematyka jest bardzo ważnym czynnikiem motywującym do nauki. Nastolatki niechętnie wykonują zadania, które uważają za nudne lub nieprzydatne, jednak z dużym zaangażowaniem i kreatywnością podchodzą do tych, które są dla nich ciekawe. Projekt opierał się również na założeniu, że presja grupy rówieśniczej sprawia, że opinia rówieśników jest lepiej przyjmowana niż osób dorosłych. Tematyka projektu TEENS 4 TEENS  dotyczyła problemów nastolatków, natomiast poszczególne zadania były tak skonstruowane, ażeby mobilizowały uczniów do twórczej analizy informacji, wyciągania wniosków, dyskusji, dokonywania porównań oraz wyrażania własnych, czasem kontrowersyjnych opinii i poglądów. Projekt został podzielony na szereg zagadnień, które były regularnie realizowane przez obydwie szkoły w kolejnych miesiącach. W początkowej fazie projektu uczestnicy przedstawili siebie, swoje szkoły i miejscowości, dodając swoje wypowiedzi na Wiki i forum, umieszczając zdjęcia i prezentacje. Dla atrakcyjnego przedstawienia efektów swojej pracy wykorzystali narzędzia za stron internetowych: Earth Google, Picturetrail, Slide Share oraz Flexitime. Wykonanie tych zadań pozwoliło uczestnikom poznać się wzajemnie i przygotować do dalszej współpracy.

Głównym  celem projektu była praca nad problemami nastolatków podzielona na następujące zagadnienia: teenage concerns, my style, friends and friendship, our likes and dislikes, pocket money, peer pressure i attitude and behaviour. Do każdego z powyższych zagadnień uczniowie wykonali szereg zadań: wypowiadali na forum swoje opinie i poglądy, wypełniali utworzone dzięki narzędziom strony Zoomerang ankiety i analizowali je wyszukując podobieństwa i różnice pomiędzy niemieckimi i polskimi uczestnikami projektu, tworzyli prezentacje i umieszczali zdjęcia.  Uczniowie korzystali z Teen Help Line (wątek na forum) ażeby podzielić się swoimi problemami i uzyskać radę od rówieśników. Szczerość z jaką większość uczniów potraktowała to zadanie pozwoliła nam, nauczycielom zapoznać się z rozterkami dorastającej młodzieży, którą uczymy.

W projekcie nie został pominięty aspekt kulturowy. Uczniowie pisali artykuły, umieszczali zdjęcia i prezentacje przedstawiając najważniejsze święta i tradycje swojego kraju, co pozwoliło na wzbogacenie wiedzy o kraju szkoły partnerskiej.

 

 Małgorzata Walkusz

                                                                                          

I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie eTwinning dla projektu TEENS 4 TEENS !

    W Poznaniu 25 maja 2012 r. odbyła się konferencja eTwinning połączona z ceremonią rozdania nagród w ogólnopolskich konkursach eTwinning 2012.

Pani Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas objęła patronatem honorowym ogólnopolską konferencję Programu eTwinning połączoną z galą wręczania nagród z okazji zakończenia VIII edycji 2012 dorocznego krajowego konkursu "Nasz projekt eTwinning". Pan Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni przewodniczył ogólnopolskim konkursom eTwinning w roku szkolnym 2011/2012. Goście podkreślali ważną rolę Programu eTwinning w realizacji założeń społeczeństwa informacyjnego, w tym – także programu Cyfrowa Szkoła.

Jurorzy i przedstawiciele fundatorów nagród wręczyli dyplomy i nagrody rzeczowe szkołom i nauczycielom - koordynatorom najlepszych edukacyjnych projektów eTwinning.

Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów jest zwycięzcą w kategorii wiekowej 13-19. Nasz projekt okazał się najlepszy i zajął I miejsce. Koordynatorem projektu była Małgorzata Walkusz, nauczyciel języka angielskiego.

Nagrodą główną w konkursie „Nasz projekt eTwinning – VIII edycja 2012” w kategorii wiekowej 13 – 19 lat była tablica interaktywna SMART BoardTM ufundowana przez Image Recording Solutions Sp. z o.o. W imieniu sponsora nagrodę wręczał Pan Jarosław Czarnecki – Dyrektor Handlowy i Członek Zarządu Image Recording Solutions Sp. z o.o.

Pani Danuta Szymańska-Al Samarrai – Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy wręczyła list gratulacyjny wystosowany przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Panią Ewę Mes i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Panią Annę Łukaszewską na ręce koordynatora projektu Małgorzaty Walkusz.

Po zakończeniu konferencji na uczestników czekało mnóstwo atrakcji, między innymi, zwiedzania Poznania z przewodnikiem oraz gra miejska ‘Enigma”.

                                                                                                                         

Wyróżnienie dla projektu TEENS 4 TEENS za najlepszy Dziennik Projektu!

Uczniowie Gimnazjum nr 3 nadal są bardzo zaangażowani w projekty międzynarodowe eTwinning, które otrzymują wyróżnienia: Odznaki Jakości i Europejskie Odznaki Jakości.

 

Doceniono wysoką jakość trzech kolejnych projektów:

 • Are we different (Francja, Czechy, Rumunia)
 • Around the school year (Niemcy, Grecja, Polska)
 • TEENS 4 TEENS (Niemcy, Polska)

 

Projekty są atrakcyjną formą zdobywania wiedzy i motywują uczniów do nauki języka angielskiego, w którym są prowadzone. Projekty pogłębiają własną tożsamość regionalną i narodową oraz poszerzają wiedzę o krajach partnerskich. Sprawiają, że nasi uczniowie są otwarci i tolerancyjni w kontaktach z rówieśnikami z innych europejskich krajów.

Dzięki projektom zyskują również nauczyciele, którzy doskonalą swój warsztat zawodowy i mogą wymieniać doświadczenia z wieloma nauczycielami z krajów partnerskich.

Cieszymy się, że oferta edukacyjna naszego gimnazjum jest wzbogacona i uatrakcyjniona dzięki międzynarodowej współpracy. Koordynator projektów: Małgorzata Walkusz

                                                            

Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w gronie laureatów ogólnopolskiego konkursu eTwinning!

Projekt „The Trees of Friendship” otrzymał III miejsce w kategorii wiekowej 13-15 lat a Gimnazjum nr 3 we Włocławku zostało laureatem Ogólnopolskiego Konkursu „Nasz projekt eTwinning 2009 –V edycja”. Projekt realizowany był przez 14 uczniów z klasy IIe, a koordynatorem była Małgorzata Walkusz.

5-6 czerwca 2009 roku w hotelu Sofitel we Wrocławiu odbyła się konferencja „Kreatywne podejście do wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji szkolnej” połączona z ogólnopolską ceremonią wręczenia nagród w konkursach programów eTwinning i Comenius. Uświetniły ją sławy polskiej nauki - prof. dr hab. Maciej Sysło z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego i Toruńskiego oraz znany językoznawca - prof. dr. hab. Jan Miodek. Wśród gości kongresowych znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Gimnazjum nr3 reprezentowała koordynator projektu Małgorzata Walkusz wraz z dwoma uczennicami z klasy IIe Katarzyną Jóźwiak i Karoliną Białkowską. Nagrodę i list gratulacyjny wręczył nam Dyrektor Programu “Uczenie się przez całe życie” Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – pan dr Paweł Poszytek . Nagroda jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i radością.

         

                          
 

W roku szkolnym 2008/2009 dwa kolejne projekty otrzymały Krajowe i Europejskie Odznaki  Jakości.

 • The Trees of Friendship (Grecja, Cypr, Czechy, Hiszpania, Francja, Bułgaria, Polska), koordynator: Małgorzata Walkusz
 • Just Friends (Rumunia, Francja, Polska) koordynator: Małgorzata Walkusz

       


 We wrześniu 2006 r. Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów przystąpiło do programu eTwinning. eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W roku szkolnym 2007/2008 przyszły pierwsze sukcesy, dwa projekty zostały wyróżnione Krajową i Europejską Odznaką Jakości. Odznaka Jakości jest przyznawana wybitnym projektom eTwinning i wskazuje osiągnięcie określonego krajowego i europejskiego standardu. Wyróżnione takimi odznakami projekty są uznawane za przykłady dobrej praktyki, godne do naśladowania przez inne instytucje zarówno w kraju, jak i za granicą. Wyróżnione projekty to:

 • We are the neighbours (Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Polska)  koordynator: Małgorzata Walkusz
 • All under the same European sky (Cypr, Czechy, Grecja, Polska, Portugalia, Francja, Niemcy, Włochy, Szwecja), koordynator: Małgorzata Walkusz

    

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Janusza Korczaka
  87-800 Włocławek
  ul. Promienna 15
 • (54) 236-31-57
  (54) 236-65-64

  E-mail szkoły: zs9wloclawek@wp.pl

Galeria zdjęć