Nawigacja

Nasza świetlica

Nasza świetlica

Integralną częścią szkoły jest świetlica, która zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego środowiska zabezpiecza czas wolny swoich wychowanków spełniając zarówno funkcję opiekuńczą jak i wychowawczą.

W swoich planowych działaniach staramy się zadbać o wszechstronny rozwój osobowości powierzonych naszej opiece dzieci, przygotować je do świadomego i aktywnego życia w społeczeństwie, by w przyszłości stały się jego pełnowartościowymi jednostkami, wolnymi od nałogów, pełnymi poczucia własnej wartości i godności oraz zdolnymi do podejmowania dojrzałych decyzji.

 

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 22 działa od początku istnienia placówki, czyli od roku 1995. W wyniku zorganizowanego dla uczniów konkursu od października 2006 roku nosi nazwę „DZIECIOLANDIA".

 

Kadrę pedagogiczną naszej świetlicy stanowią w pełni wykwalifikowani wychowawcy, którzy zagospodarowując czas wolny dzieci starają się zapewnić wychowankom zdrowy wypoczynek, wspierać, uczyć, kształtować właściwe postawy oraz umożliwiają budowanie więzi społecznych.

 

      Świetlica pracuje w systemie dwuzmianowym i czynna jest od godziny 6:30 do 17:00.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Janusza Korczaka
    87-800 Włocławek
    ul. Promienna 15
  • (54) 236-31-57
    (54) 236-65-64

    E-mail szkoły: zs9wloclawek@wp.pl

Galeria zdjęć